Snerydning & saltning

Når sneen er faldet kan det give ubehagelige overraskelser, hvis den ikke bliver ryddet straks. Vi holder øje med med vejret 24 timer i døgnet og råder over det mandskab og materiel til opgaven. Vi udfører glatførebekæmpelse på fortove, gårde, parkeringsområder og indgangspartier m.m. Der er flere fordele ved at vælge Brink Service glatførebekæmpelse f.eks.

  • 24 timers døgnvagt
  • Moderne maskinpark
  • Fast pris pr. udrykning
  • Stabil og mødesikker

Kontakt os for et uforpligtende tilbud